JIPPI

SANG, GLEDE OG HVERDAGSTRO

Program for høsten 2023


Første øvelse etter sommeren
6. september 17.30 til 19.00


Øvelse 13. september 17.30 til 19.00


Øvelse 27. september 17.30 til 19.00


Øvelse 11. oktober 17.30 til 19.00


Søndag 15. oktober kl. 11.00
Synge på gudstjeneste i Gjerstad kirke


21. og 22. oktober
Delta på barnegospelfestivalen i Kragerø
Mer informasjon kommer


Øvelse 25. oktober 17.30 til 19.00


Øvelse 8. november 17.30 til 19.00


Søndag 12. november klokka 16.00
Synge på kulturkvelden i Torbjørnshall


Øvelse 22. november 17.30 til 19.00


Søndag 3. desember klokka 16.00
Synge på adventskonsert i Gjerstad kirke


Øvelse 6. desember 17.30 til 19.00


Søndag 17. desember klokka 16.00
Julekonsert sammen med Bamble brass
på Grasmyr ungdomsskole


24. desember klokka 15.00
Synge i Gjerstad kirke på julaften


Her er litt informasjon om JIPPI

JIPPI er et kor for barn i 1. klasse og oppover.
Vi øver annenhver onsdag (oddetallsuker) i Gjerstad kirke kl. 17.30 til 19.00
De største i koret (5. klasse og oppover) har øvelse frem til kl. 19.30
Øvelsen består av to økter med sangøving og ei pause i midten.
Etter pausen er det en liten andakt.
Barna får oppskåren frukt i pausen og tid til å leke litt.
Barna bør ta med seg ei vannflaske på øvelsene. Man blir tørst av å synge.
Medlemskontingenten er på 200 kr. pr. "skoleår", 300 kr. hvis det er to eller flere søsken.
Betales inn på kontonummer: 9230 26 58392
Vi har også Vippsnummer: 738455 JIPPI Barnekor
Disse pengene går blant annet til frukt og profileringsutstyr som t-skjorter.
Det vil antakelig komme endringer i programmet underveis.
Følg med på nettsiden vår: www.jippi.info
Hvis noen ikke kan komme når koret opptrer, er det fint om dere gir beskjed til en av oss.


Med vennlig hilsen

Jorunn Øybekk (45269199)
Rut Stina E. Arnevik (99431796)
Torhild Aasbø (91615974)
Solveig Melby Birkedal
Tone Åkre Dalen
Steinar Aasbø
Heidi Morka